26 Важни фактора за избора на подходящ абажур

Изборът на абажур е нещо повече от естетика: той измерва успеха. Открийте какво трябва да вземете предвид при избора на абажур.