Autism And Children

Съвети за работа с деца с аутизъм

С едно на 68 деца, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, учителите и други специалисти често срещат тези деца като част от ...

Предучилищни дейности за деца с аутизъм

Предучилищното училище е част от златния прозорец на възможности за работа с деца от аутистичния спектър. През ранните детски години децата растат ...

Съвети за намиране на възможности за детска градина за дете аутист

Ако имате нужда от грижи за деца, докато работите или се нуждаете от почивка, която да ви помогне да поддържате енергията си в грижата за дете от спектъра, има няколко възможности за ...

Деца с аутизъм в памперси

Успешното обучение на гърне е основен етап за малките деца и както много родители знаят, умението може да бъде предизвикателство за овладяване. Деца, които имат всеобхватна ...