Лечение На Аутизъм

Дейности за социални умения за деца с аутизъм

От използването и разбирането на невербалната комуникация до инициирането на взаимодействие с връстници, социалните умения могат да бъдат изключително предизвикателни за деца с ...

Логопедични идеи за деца аутисти

Независимо дали сте логопед, работещ с деца от спектъра, или родител, който се опитва да насърчи детето ви да подобри своите комуникативни умения, ...

Десет брутни двигателни дейности за деца аутисти

Изследвайте десет груби двигателни дейности за деца аутисти, които могат да укрепят мускулите, като същевременно развият ценни умения. Голям избор са лесно достъпни ...