Благотворителни Слайдшоута

Видове безвъзмездни средства

Ако отговаряте за търсенето на финансиране за организация с нестопанска цел, за вас е важно да знаете, че има няколко различни вида безвъзмездни средства от ...

Доброволческа администрация

Ако участвате в управлението на организация с нестопанска цел, доброволческата администрация е важна част от вашата работа. Когато разчитате на услугата на ...