Колеж Прием

Съвети за използване на общото приложение

В много отношения Common App улеснява кандидатстването в училищата. Вместо да попълвате множество формуляри, просто отивате на едно място и всичките ви формуляри ...

Колко са таксите за кандидатстване в колеж?

Постъпването в колеж е скъпо и разходите започват да се натрупват още преди да се запишете в училище. Един от тези разходи е таксата, свързана с подаването ...

Примерни автобиографии за гимназия за кандидатстване в колеж

Ако искате да кандидатствате в традиционен, четиригодишен колеж, да се запознаете с молбите за стипендии или да улесните процеса на кандидатстване в колеж, вие ...

Срокове за кандидатстване в колеж

Сроковете за кандидатстване в колежа варират в зависимост от училището, в което кандидатствате, а понякога и от конкретната програма. Като се има предвид това, те имат някои неща ...

Примери за мотивационно писмо за колеж

Когато кандидатствате за прием в колеж, важно е да направите всичко възможно, за да сте сигурни, че кандидатурата ви наистина се откроява. Изпращане на корица ...

Основен шаблон за резюме на студент от колеж

Независимо дали търсите работа на непълно работно време, за да покриете разходите за колеж, или търсите стаж или професионална позиция в избраната от вас ...