Debt Help

Лични безвъзмездни средства за изплащане на дългове

Федералното правителство не предоставя безвъзмездни средства за лична финансова помощ за облекчаване на дълга. Всяка реклама или публикация, която посочва такива средства, е ...