Проблемите На Околната Среда

Лозунги за Деня на Земята

Лозунгите на Деня на Земята обхващат голямо разнообразие от екологични проблеми. Те не се ограничават само до „Деня на Земята“ сами по себе си. Те се отнасят и за ...

Решения за замърсяване на океана

Замърсяването на океана е основна заплаха както за морския живот, така и за океанските екосистеми. Могат да се правят промени в глобален и индивидуален мащаб, за да се окаже голямо влияние към ...

Привличащи лозунги за пестене на вода и насърчаване на пестенето на вода

В световен мащаб има недостиг на вода, който засяга всички континенти в света. Лозунгите са лесен и бърз начин за повишаване на осведомеността за това спешно ...

Стихове за замърсяването

Стиховете за замърсяването предлагат мощен начин за разпространение на посланието за ефекта, който замърсяването има върху околната среда. С няколко примерни стихотворения и съвети ...