Упражнение Слайдшоу

Примери за изотонични упражнения със снимки

Изотоничните упражнения включват предизвикване на мускул (или група мускули) с устойчивост, която може да бъде преодоляна. Силови тренировки, тренировки за устойчивост, ...