Застраховката на собственика обикновено ли покрива ремонт на фондация?

Фондацията на дома ви е един от най-важните му аспекти и повредата на основата може да бъде както трудна, така и скъпа за ремонт. Защото стабилността на вашия ...