Legal Issues For Writers

Кога книгата става обществено достояние

Въпросът: „Кога книгата става обществено достояние?“ не е лесен за отговор. Състоянието на книгата зависи от датата, на която е публикувана.