Ипотека Амортизация

Амортизационна диаграма с допълнителни плащания

Извършването на допълнителни плащания може да намали общата платена лихва и значително да намали времето, необходимо за изплащане на ипотеката. За да видите ефекта от създаването на допълнителни ...

Как да създадете амортизационна таблица на Excel

Не е нужно да сте електронна таблица на Excel, за да създадете своя собствена амортизационна таблица. Всички формули са предварително изчислени за вас, така че трябва само да ...

График на амортизация

Графикът на амортизация за вашия ипотечен заем е просто таблица, която показва как точно се разпределя всяко ипотечно плащане между лихва и главница, ...