Ипотечно Рефинансиране

Какво представлява програмата HAMP?

Трудно ли е да извършите ипотечните си плащания? Ако е така, може да си струва да се обмисли програмата за домашно достъпно модифициране (HAMP).