Kids' Books

Речници, удобни за деца

Използването на подходящ за деца речник може да помогне за повишаване на речниковите умения на вашето дете и да научи по-ефективно. Подходящи за възрастта презентации от детска ...

Юни Б. Джоунс Преглед на поредицата от книги

Поредицата от книги на Джуни Б. Джоунс е популярна сред новите и нововъзникващите читатели, до голяма степен благодарение на пикантната личност на заглавния герой. Родители и учители харесват ...

Истории за Дейвид и Голиат за деца (плюс уроци)

Християнските морални разкази за деца като историята на Давид и Голиат помагат на децата да разберат по-добре Бог и Библията. Историята на Давид и Голиат е ...

Видове детски стихотворения

Детските стихове отдавна са любими на литературата, които използват ритъм, рима, модел, тон, настроение и форма, за да предадат смисъла. Малките деца са естествено ...