Диагностициране Аутизъм

Споделени симптоми на аутизъм и умствена изостаналост

Изучаването на споделените симптоми на аутизъм и умствена изостаналост може да ви помогне да потърсите правилна диагноза. Аутизмът и умствената изостаналост са две отделни ...

Симптоми на лек аутизъм

Ако сте търсили симптомите на аутизъм и не сте усетили, че те съответстват на характеристиките, които детето ви проявява, това може да означава, че ...