Stress Triggers

Кои са най-стресиращите събития в живота?

Определени житейски събития са свързани с възприеманите нива на стрес. Изненадващо, много от потенциално стресиращите събития в живота са измерими, когато ...